Projektowanie placów rekreacyjnych

Tereny rekreacyjne odgrywają bardzo ważną rolę. Są to zarówno strefy zielone przy obiektach usługowych, skwery
w centrach miast, place zabaw, boiska sportowe, skateparki czy siłownie zewnętrzne.

Celem aranżacji takiego terenu jest nadanie mu określonego charakteru oraz podniesienie walorów estetycznych
i użytkowych.

Projektując tereny rekreacyjne, musimy zwrócić uwagę nie tylko na lokalizację terenu, ale także na jego użytkowników, istniejące elementy oraz na wpływ czynników atmosferycznych. Po zapoznaniu się z terenem oraz ww. czynnikami, naszym zadaniem jest:

01stworzenie funkcjonalnego układu, poprzez połączenie elementów istniejących z projektowanymi

02dobranie kompozycji roślinnych do charakteru otaczającego terenu i zabudowań

03zaplanowanie różnorodnych nawierzchni w celu urozmaicenia założenia projektowego

04dobór oświetlenia w zależności od położenia terenu oraz jego funkcji