Zaletą projektowania ogrodów on - line, jest możliwość współpracy z klientem bez względu na lokalizację inwestycji. Indywidualny projekt ogrodu powstaje praktycznie bez wychodzenia z domu.

SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU ON - LINE:

Inwestor przesyła droga mailową wszystkie materiały potrzebne do sporządzenia projektu:

1. Mapę sytuacyjno - wysokościową z naniesionymi budynkami, oznaczeniem kierunku północy ( skan druku lub forma elektroniczna) lub aktualną mapę geodezyjną

2. Zdjęcia terenu (najlepiej z opisem)

3. Wypełnioną ankietę na temat projektu ogrodu, przesłaną wcześniej przez projektanta

Po dostarczeniu materiałów, przygotowujemy dwa projekty koncepcyjne. Po akceptacji jednego z nich i wpłaceniu zaliczki, przygotowujemy szczegółowy projekt ogrodu zawierający:

  • projekt koncepcyjny
  • projekt techniczny
  • wizualizacje fragmentów ogrodu, dodatkowo na życzenie klienta film: spacer po ogrodzie
  • tabelę z wykazem roślin i zabiegami pielęgnacyjnymi
  • wstępny kosztorys​