Etapy projektowania ogrodu

1) Inwentaryzacja terenu

Wykonanie zdjęć i opisu najistotniejszych elementów kształtujących działkę


2) Konsultacja, przeprowadzenie wywiadu oraz sporządzenie ankiety

Należy udostępnić projektantowi mapę sytuacyjno - wysokościową z naniesionymi budynkami, oznaczeniem kierunku północy ( skan druku lub forma elektroniczna) lub aktualną mapę geodezyjną


3) Przedstawienie inwestorowi dwóch koncepcyjnych szkiców.  

Po akceptacji jednego z nich i wpłaceniu zaliczki przygotowujemy projekt szczegółowy zawierający:

  • projekt koncepcyjny
  • projekt techniczny
  • wizualizacje fragmentów ogrodu, dodatkowo na życzenie klienta film: spacer po ogrodzie
  • tabelę z wykazem roślin i zabiegami pielęgnacyjnymi
  • wstępny kosztorys


4) Odbiór projektu w formie wydruku ( + nagranie na CD).